Fu-Jun Luan, Yi Wan, Kin-Cheung Mak, Chi-Jiao Ma, Hai-Qiang Wang
December 2020, Volume 29, Issue 12, pp 3123 - 3134
Agnieszka Kędra, Magdalena Plandowska, Przemysław Kędra, Dariusz Czaprowski
April 2021, Volume 30, Issue 4, pp 946 - 956
Kai Chen, Jian Zhao, Yilin Yang, Xianzhao Wei, Ziqiang Chen, Ming Li, Xiao Zhai
December 2020, Volume 29, Issue 12, pp 2970 - 2979
Kai Chen, Jian Zhao, Yilin Yang, Xianzhao Wei, Ziqiang Chen, Ming Li, Xiao Zhai
August 2020, Volume 29, Issue 12, pp 2970 - 2979
Ahmad M. Tarawneh, Silviu Sabou, Sultan AlKalbani, Dritan Pasku, Nasir A. Quraishi
December 2020, Volume 29, Issue 12, pp 3116 - 3122
Yachao Zhao, Sidong Yang, Yachong Huo, Zhaohui Li, Dalong Yang, Wenyuan Ding
November 2020, Volume 29, Issue 11, pp 2734 - 2744
Weishi Liang, Bo Han, Yong Hai, Peng Yin, Yuxiang Chen, Congying Zou
April 2021, Volume 30, Issue 4, pp 818 - 828
Sathish Muthu, Eswar Ramakrishnan, Karthick Kumar Natarajan, Girinivasan Chellamuthu
September 2020, Volume 29, Issue 9, pp 2111 - 2128
Guanghui Chen, Tianqi Fan, Xiaoxi Yang, Chuiguo Sun, Dongwei Fan, Zhongqiang Chen
September 2020, Volume 29, Issue 9, pp 2164 - 2172