Open Access

Michael Mayer
March 2018, Volume 27, Issue 3, pp 719 - 719
DOI: 10.1007/s00586-017-5380-4
Chih-Chan Yang, Chien-Lun Tang, Chung-Yuh Tzeng, Hsi-Kai Tsou
November 2017, Volume 27, Issue 3, pp 415 - 420
DOI: 10.1007/s00586-017-5397-8
Qi Jia, Zhenhua Zhou, Dan Zhang, Jian Yang, Chao Liu, Ting Wang, Zhipeng Wu, Cheng Yang, Haifeng Wei, Jian Zhao, Tielong Liu, Wang Zhou, Xinghai Yang, Jianru Xiao
March 2018, Volume 27, Issue 4, pp 891 - 901
DOI: 10.1007/s00586-017-5376-0
Oliver M. Stokes
January 2018, Volume 27, Issue 1, pp 244 - 244
DOI: 10.1007/s00586-017-5353-7
Fabrice Alexander Külling, Lukas Ebneter, Georg Stefan Rempfler, Vilijam Zdravkovic
May 2018, Volume 27, Issue 5, pp 1172 - 1177
DOI: 10.1007/s00586-017-5341-y
L. Bollen, W. C. H. Jacobs, Y. M. Van der Linden, O. Van der Hel, W. Taal, P. D. S. Dijkstra
March 2018, Volume 27, Issue 4, pp 799 - 805
DOI: 10.1007/s00586-017-5320-3
Volker Fuchs, Benjamin Ruhl
January 2018, Volume 27, Issue 1, pp 194 - 204
DOI: 10.1007/s00586-017-5313-2
C. Parai, O. Hägg, B. Lind, H. Brisby
March 2018, Volume 27, Issue 3, pp 554 - 563
DOI: 10.1007/s00586-017-5331-0
Shinjiro Kaneko, Ken Ishii, Kota Watanabe, Takashi Tsuji, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Yoshiyuki Yato, Takashi Asazuma
May 2018, Volume 27, Issue 6, pp 1303 - 1308
DOI: 10.1007/s00586-017-5349-3
Johan von Heideken, Maura D. Iversen, Paul Gerdhem
February 2018, Volume 27, Issue 2, pp 286 - 292
DOI: 10.1007/s00586-017-5346-6