Displaying 1 - 22 of 22
Hai-long Ren, Jian-ming Jiang, Ji-xing Wang, Dong-bin Qu, Jian-ting Chen
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 3875 - 3883
Florent Espitalier, Anne de Keating-Hart, Sylvain Morinière, Jean-Michel Badet, Nathalie Asseray, Christophe Ferron, Olivier Malard
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 3894 - 3901
Khalid M. I. Salem, Charles G. Fisher
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 3916 - 3922
Chang-Hyun Lee, Chun Kee Chung, Chi Heon Kim
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 3942 - 3951
Xiao-xi Meng, Yong-qiu Zhang, Hua-qiang Liao, Hong-chao Liu, Hai-lin Jiang, Shu-jun Ke, Wei-hua Dong
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 3952 - 3961
Naresh Kumar, Barry Tan, Aye Sandar Zaw, Hnin Ei Khine, Karthikeyan Maharajan, Leok Lim Lau, Prapul Chander Rajendran, Anil Gopinathan
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 3962 - 3970
Mingxing Lei, Yaosheng Liu, Liang Yan, Chuanghao Tang, Shaoxing Yang, Shubin Liu
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 3971 - 3978
Julia Vavken, Alexander Mameghani, Patrick Vavken, Stefan Schaeren
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 3979 - 3989
Naresh Kumar, Aye Sandar Zaw, Bee Luan Khoo, Sayantani Nandi, Zhangxing Lai, Gurpal Singh, Chwee Teck Lim, Jean Paul Thiery
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4008 - 4015
Adrian von Witzleben, Lukas T. Goerttler, Jochen Lennerz, Stephanie Weissinger, Marko Kornmann, Regine Mayer-Steinacker, Alexandra von Baer, Markus Schultheiss, Peter Möller, Thomas F. E. Barth
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4016 - 4024
Fahed Zairi, Mélodie-Anne Karnoub, Marie-Hélène Vieillard, Alkis Bouras, Paulo Marinho, Mohamed Allaoui, Patrick Devos, Richard Assaker
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4052 - 4059
Daniel M. Sciubba, Rafael De la Garza Ramos, C. Rory Goodwin, Risheng Xu, Ali Bydon, Timothy F. Witham, Ziya L. Gokaslan, Jean-Paul Wolinsky
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4080 - 4087
Chenglong Zhao, Zhitao Han, Hui Xiao, Cheng Yang, Yongfei Zhao, Tianqi Fan, Zhengwang Sun, Tielong Liu, Jianru Xiao
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4088 - 4093
Haijie Liang, Dasen Li, Wei Guo, Rongli Yang, Xiaodong Tang
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4094 - 4102
Ruoliang Tang, Celal Gungor, Richard F. Sesek, Kenneth Bo Foreman, Sean Gallagher, Gerard A. Davis
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4116 - 4131
Carlo Mandelli, Elena Virginia Colombo, Giovanni Marco Sicuri, Pietro Mortini
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4155 - 4163
Jan Fortuniak, Ernest Bobeff, Michał Polguj, Katarzyna Kośla, Ludomir Stefańczyk, Dariusz J. Jaskólski
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4164 - 4170
Jong Tae Kim, Ho Jin Lee, Jung Hee Kim, Jae Taek Hong
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4188 - 4194
December 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4212 - 4213
November 2016, Volume 25, Issue 12, pp 4214 - 4214