Displaying 1 - 22 of 22
Javier Pizones, Alberto Núñez-Medina, Felisa Sánchez-Mariscal, Lorenzo Zúñiga, Enrique Izquierdo
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3095 - 3103
Myung Soo Youn, Jong Ki Shin, Tae Sik Goh, Sung Shik Kang, Woong Ki Jeon, Jung Sub Lee
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3114 - 3119
Christophe Vidal, Keyvan Mazda, Brice Ilharreborde
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3162 - 3169
Xing-ye Li, Zheng Li, Fan Feng, You-xi Lin, Hai-wei Guo, Li-gang Fang, Jin-qian Liang, Jian-guo Zhang, Gui-xing Qiu, Jian-xiong Shen
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3180 - 3185
Shujie Wang, Qianyu Zhuang, Jianguo Zhang, Ye Tian, Hong Zhao, Yipeng Wang, Yu Zhao, Shugang Li, Xisheng Weng, Guixing Qiu, Jianxiong Shen
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3194 - 3200
Justin W. Silverstein, Eric Matthews, Laurence E. Mermelstein, Hargovind DeWal
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3208 - 3213
Kenyu Ito, Shiro Imagama, Zenya Ito, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Tetsuro Hida, Mikito Tsushima, Yoshimoto Ishikawa, Akiyuki Matsumoto, Yoshihiro Nishida, Naoki Ishiguro
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3220 - 3225
Akihiko Hiyama, Daisuke Sakai, Masahiko Watanabe, Hiroyuki Katoh, Masato Sato, Joji Mochida
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3226 - 3233
Saba Pasha, Anthony Capraro, Patrick J. Cahill, John P. Dormans, John M. Flynn
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3234 - 3241
Vijay H. D. Kamath, Jason Pui Yin Cheung, Kin Cheung Mak, Yat Wa Wong, Wai Yuen Cheung, Keith Dip Kei Luk, Kenneth Man Chee Cheung
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3242 - 3248
Mithun Nambiar, Yi Yang, Susan Liew, Peter L. Turner, Ian P. Torode
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3249 - 3255
Choon Sung Lee, Jung-Ki Ha, Chang Ju Hwang, Dong-Ho Lee, Tae Hyung Kim, Jae Hwan Cho
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3256 - 3264
Wei Chen, Lawrence H. Le, Edmond H. M. Lou
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3265 - 3273
Jun Jiang, Bang-ping Qian, Yong Qiu, Bin Wang, Yang Yu, Ze-zhang Zhu
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3282 - 3287
P. Inaparthy, J. C. Queruz, D. Bhagawati, C. Thakar, T. Subramanian, C. Nnadi
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3308 - 3315
Maalik El Bouyousfi, Christine Leveque, Lotfi Miladi, Sabine Irtan, Jamil Hamza, Mehdi Oualha
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3316 - 3323
Paul R. P. Rushton, Mahmoud Elmalky, Agnivesh Tikoo, Saumyajit Basu, Ashley A. Cole, Michael P. Grevitt
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3324 - 3330
Jean-Philippe Pialasse, Pierre Mercier, Martin Descarreaux, Martin Simoneau
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3347 - 3352
Lei Zang, Ning Fan, Yong Hai, S. B. Lu, Q. J. Su, J. C. Yang, Li Guan, Nan Kang, X. L. Meng, Y. Z. Liu
October 2016, Volume 25, Issue 10, pp 3353 - 3365