Displaying 1 - 8 of 8
Xiao Chen, Xiao Zhai, Xue Wang, Jiacan Su, Ming Li
July 2014, Volume 23, Issue 8, pp 1606 - 1611
Rasmus Hertzum-Larsen, Henrik Petersen, Helge Kasch, Tom Bendix
July 2014, Volume 23, Issue 8, pp 1673 - 1679
Sung Shik Kang, Jung Sub Lee, Jong Ki Shin, Jae Myung Lee, Bu Hyun Youn
July 2014, Volume 23, Issue 8, pp 1694 - 1698
K. Hockel, G. Maier, J. Rathgeb, M. Merkle, F. Roser
July 2014, Volume 23, Issue 8, pp 1705 - 1711
Peng Xiu, Qing Wang, Gaoju Wang, Song Wang, Guidong Dai, Yongshu Lan
July 2014, Volume 23, Issue 8, pp 1730 - 1736
Chia-Chi Yang, Fong-Chin Su, Lan-Yuen Guo
July 2014, Volume 23, Issue 8, pp 1743 - 1748
Christina Otto, Gereon Schiffer, Thorsten Tjardes, Henning Kunter, Peer Eysel, Thomas Paffrath
July 2014, Volume 23, Issue 8, pp 1783 - 1790