Displaying 1 - 16 of 16
Abhijeet B. Kadam, Abhishek S. Jaipuria, Ashok K. Rathod
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1474 - 1479
Haichun Liu, Yi Li, Yunzhen Chen, Wenliang Wu, Debo Zou
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1480 - 1488
Soo-An Park, Je-Hun Lee, Yong-Seok Nam, Xiaochun An, Seung-Ho Han, Kee-Yong Ha
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1497 - 1503
Mazda K. Turel, Sauradeep Sarkar, Krishna Prabhu, Roy T. Daniel, K. S. Jacob, Ari G. Chacko
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1509 - 1516
M. Farshad, K. Min
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1522 - 1525
Janhua Wang, Hong Xia, Qingshui Ying, Yang Lu, Zenghui Wu, Fzhi Ai, Xiangyang Ma
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1547 - 1552
Yu-Qing Sun, Shan Zheng, Jie Yu, Kai Yan, Wei Tian
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1553 - 1557
S. Gumina, Stefano Carbone, P. Albino, M. Gurzi, F. Postacchini
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1558 - 1563
Bin Zhu, Yilan Xu, Xiaoguang Liu, Zhongjun Liu, Gengting Dang
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1583 - 1593
Wei Du, Linfeng Wang, Yong Shen, Yingze Zhang, Wenyuan Ding, Longxi Ren
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1594 - 1602
Martin Thaler, Ricarda Lechner, Michael Nogler, Michaela Gstöttner, Christian Bach
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1608 - 1616
Katsuhito Kiyasu, Ryuichi Takemasa, Masahiko Ikeuchi, Toshikazu Tani
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1643 - 1649
Mel Cusi, Jennifer Saunders, Hans Van der Wall, Ignac Fogelman
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1674 - 1682
Ronald H. M. A. Bartels
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1690 - 1691
July 2013, Volume 22, Issue 7, pp 1692 - 1692