Displaying 1 - 20 of 20
Jae-Hyuk Shin, Shaobai Wang, Qi Yao, Kirkham B. Wood, Guoan Li
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2671 - 2677
Arnaud Dupeyron, Sietse M. Rispens, Christophe Demattei, Jaap H. van Dieën
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2678 - 2685
Qi Yao, Shaobai Wang, Jae-Hyuk Shin, Guoan Li, Kirkham Wood
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2702 - 2709
Tianhao Xie, Jun Qian, Yicheng Lu, Bo Chen, Yikun Jiang, Chun Luo
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2719 - 2730
R. J. Kroeze, A. J. van der Veen, B. J. van Royen, R. A. Bank, M. N. Helder, T. H. Smit
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2731 - 2739
Nadim J. Hallab, Qi-Bin Bao, Tim Brown
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2740 - 2751
Steven M. Kurtz, Todd H. Lanman, Genymphas Higgs, Daniel W. MacDonald, Sigurd H. Berven, Jorge E. Isaza, Eual Phillips, Marla J. Steinbeck
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2752 - 2759
Jean Francois Nisolle, Fabienne Neveu, Fanny Hontoir, Peter Clegg, Nathalie Kirschvink, Jean-Michel Vandeweerd
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2760 - 2765
Iraj Mirzaii-Dizgah, Bahram Salmanyan
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2766 - 2769
Yong Hu, Zhen-shan Yuan, William Ryan Spiker, Todd J. Albert, Wei-xin Dong, Hui Xie, Jian-bing Yuan, Cheng-tao Wang
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2770 - 2776
Dima Y. Abdallah, Mutaz M. Jadaan, John P. McCabe
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2800 - 2809
Jun Qiao, Feng Zhu, Zezhang Zhu, Leilei Xu, Bin Wang, Yang Yu, Bang-Ping Qian, Yitao Ding, Yong Qiu
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2821 - 2826
Alison H. McGregor, Caroline J. Doré, Tim P. Morris
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2836 - 2844
Xiaobang Hu, Donna D. Ohnmeiss, Isador H. Lieberman
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2845 - 2849
Hiroyuki Tanahashi, Kei Miyamoto, Akira Hioki, Nobuki Iinuma, Takatoshi Ohno, Katsuji Shimizu
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2850 - 2856
M. A. König, F. V. Ebrahimi, A. Nitulescu, E. Behrbalk, B. M. Boszczyk
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2876 - 2883
Yu Fengbin, Miao Jinhao, Liao Xinyuan, Wang Xinwei, Chen Yu, Chen Deyu
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2891 - 2896
Arno Bisschop, Idsart Kingma, Ronald L. A. W. Bleys, Albert J. van der Veen, Cornelis P. L. Paul, Jaap H. van Dieën, Barend J. van Royen
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2897 - 2903
Antonio Faundez, Wendy Thompson, J.-C. Le Huec
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2904 - 2906
November 2013, Volume 22, Issue 12, pp 2921 - 2921