Displaying 1 - 6 of 6
Yu Qian, Guojian Xu, Jun Zhang, Xiaofeng Zhao, Dong Wen
June 2011, Volume 21, Issue 4, pp 396 - 399
Shiro Imagama, Noriaki Kawakami, Taichi Tsuji, Tetsuya Ohara, Naoki Ishiguro
December 2011, Volume 21, Issue 4, pp 499 - 504
Teresa S. Wang, Betsy H. Grunch, Jessica R. Moreno, Carlos A. Bagley, Oren N. Gottfried
January 2012, Volume 21, Issue 4, pp 521 - 524
Mustafa Citak, Eduardo M. Suero, Manuel Backhaus, Renate Meindl, Thomas A. Schildhauer
February 2012, Volume 21, Issue 4, pp 531 - 534
Jian Chen, Xinwei Wang, Wanshan Bai, Xiaolong Shen, Wen Yuan
April 2012, Volume 21, Issue 4, pp 674 - 680
Jingming Xie, Tao Li, Yingsong Wang, Zhi Zhao, Ying Zhang, Ni Bi
April 2012, Volume 21, Issue 4, pp 705 - 710