Displaying 1 - 13 of 13
Hans-Joachim Wilke
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1789 - 1790
Hong Chen, Dianming Jiang, Yunsheng Ou, Jian Zhong, Fajin Lv
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1814 - 1820
Ming Shen, Kai Zhang, Petra Koettig, William C. Welch, John M. Dawson
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1837 - 1849
Chien-Lin Liu, Zheng-Cheng Zhong, Hung-Wei Hsu, Shih-Liang Shih, Shih-Tien Wang, Chinghua Hung, Chen-Sheng Chen
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1850 - 1858
Hans-Joachim Wilke, Jürgen Geppert, Annette Kienle
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1859 - 1868
Th. Odent, Th. Cachon, B. Peultier, J. Gournay, E. Jolivet, C. Elie, H. Abdoul, E. Viguier
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1869 - 1876
Kazuyuki Watanabe, Shoji Yabuki, Miho Sekiguchi, Shin-ichi Kikuchi, Shin-ichi Konno
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1877 - 1884
Tamás Fülöp Fekete, Frank S. Kleinstück, Anne F. Mannion, Zsolt S. Kendik, Dezső J. Jeszenszky
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1892 - 1898
Yong Liang Yang, Bai Sheng Fu, Rachel W. Li, Paul N. Smith, Wei Dong Mu, Lian Xin Li, Dong Sheng Zhou
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1899 - 1907
Jigar Anandjiwala, Jun-Yeong Seo, Kee-Yong Ha, In-Soo Oh, Dong-Cheul Shin
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1951 - 1960
Liang Jiang, Xiao Guang Liu, Wo Quan Zhong, Qing Jun Ma, Feng Wei, Hui Shu Yuan, Geng Ting Dang, Zhong Jun Liu
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1961 - 1969
Gerald M. Y. Quan, Jean-Marc Vital, Nicholas Aurouer, Ibrahim Obeid, Jean Palussière, Abou Diallo, Vincent Pointillart
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 1970 - 1978
October 2011, Volume 20, Issue 11, pp 2096 - 2096