Displaying 1 - 18 of 18
Claudio Lamartina
June 2009, Volume 18, Issue 1, pp 1 - 1
Samuel Kadoury, Farida Cheriet, Marie Beauséjour, Ian A. Stokes, Stefan Parent, Hubert Labelle
January 2009, Volume 18, Issue 1, pp 23 - 37
Xu-sheng Qiu, Wei-wei Ma, Wei-guo Li, Bin Wang, Yang Yu, Ze-zhang Zhu, Bang-ping Qian, Feng Zhu, Xu Sun, Bobby K. W. Ng, Jack C. Y. Cheng, Yong Qiu
January 2009, Volume 18, Issue 1, pp 45 - 51
Hitesh N. Modi, Ting Chen, Seung Woo Suh, Satyen Mehta, S. Srinivasalu, Jae-Hyuk Yang, Hae-Ryong Song
January 2009, Volume 18, Issue 1, pp 52 - 58
Hiromi Ataka, Takaaki Tanno, Masashi Yamazaki
January 2009, Volume 18, Issue 1, pp 69 - 76
M. Palmisani, A. Gasbarrini, G. Barbanti Brodano, F. De Iure, M. Cappuccio, L. Boriani, L. Amendola, S. Boriani
June 2009, Volume 18, Issue 1, pp 71 - 74
Carlo Ambrogio Logroscino, Luca Proietti, Francesco Ciro Tamburrelli
June 2009, Volume 18, Issue 1, pp 75 - 81
P. Parisini, M. Di Silvestre, F. Lolli, G. Bakaloudis
June 2009, Volume 18, Issue 1, pp 82 - 88
Antonius Rohlmann, Anke Mann, Thomas Zander, Georg Bergmann
January 2009, Volume 18, Issue 1, pp 89 - 97
Alessandro Ramieri, Maurizio Domenicucci, Paolo Cellocco, Antonino Raco, Giuseppe Costanzo
June 2009, Volume 18, Issue 1, pp 89 - 94
Alessio Lovi, Marco Teli, Alessandro Ortolina, Francesco Costa, Maurizio Fornari, Marco Brayda-Bruno
June 2009, Volume 18, Issue 1, pp 95 - 101
P. Stradiotti, A. Curti, G. Castellazzi, A. Zerbi
June 2009, Volume 18, Issue 1, pp 102 - 108
Antonio Solini, Giosuè Gargiulo, Gianruggero Fronda, Paolo De Paolis, Nicola Ruggieri, Mauro Garino
June 2009, Volume 18, Issue 1, pp 109 - 114
Michaela Gstoettner, Denise Heider, Michael Liebensteiner, Christian Michael Bach
January 2009, Volume 18, Issue 1, pp 118 - 118
João Luiz Pinheiro-Franco
January 2009, Volume 18, Issue 1, pp 119 - 119
January 2009, Volume 18, Issue 1, pp 120 - 142
January 2009, Volume 18, Issue 1, pp 143 - 143
N. Bettini, M. Girardo, E. Dema, S. Cervellati
June 2009, Volume 18, Issue 1, pp 143 - 150