Online First

Li He, Chengla Yi, David J. Hak, Zhiyong Hou
January 2019, pp 1 - 10
DOI: 10.1007/s00586-019-05900-x
Dong-Il Kim, J. Andrew Taylor, Can Ozan Tan, Hyuna Park, Ji Young Kim, Sang-Yong Park, Kyong-Mee Chung, Young-Hee Lee, Bum-Suk Lee, Justin Y. Jeon
January 2019, pp 1 - 10
DOI: 10.1007/s00586-019-05885-7
Francesco Langella, Federico Fusini, Gregorio Rossi, Jorge Hugo Villafañe, Nicola Migliaccio, Sabrina Donzelli, Pedro Berjano
January 2019, pp 1 - 14
DOI: 10.1007/s00586-019-05896-4
Giorgio Lofrese, Antonio Musio, Federico De Iure, Francesco Cultrera, Antonio Martucci, Corrado Iaccarino, Walid Ibn Essayed, Reza Ghadirpour, Franco Servadei, Michele Alessandro Cavallo, Pasquale De Bonis
January 2019, pp 1 - 8
DOI: 10.1007/s00586-019-05898-2
Belal Elnady, Ahmed Shawky Abdelgawaad, Mohamed El-Meshtawy
January 2019, pp 1 - 8
DOI: 10.1007/s00586-019-05888-4
He Zhao, Qing-Ling Sun, Li-Jun Duan, Yong-Dong Yang, Yu-Shan Gao, Ding-Yan Zhao, Yang Xiong, He-Jun Wang, Jia-Wei Song, Kai-Tan Yang, Xiu-Mei Wang, Xing Yu
January 2019, pp 1 - 21
DOI: 10.1007/s00586-019-05882-w
Yoshinori Ishikawa, Naohisa Miyakoshi, Takashi Kobayashi, Toshiki Abe, Hiroaki Kijima, Eiji Abe, Yoichi Shimada
January 2019, pp 1 - 8
DOI: 10.1007/s00586-019-05893-7
Yujie Liu, Minglei Yang, Bo Li, Kehan Xu, Xin Gao, Jialin Li, Haifeng Wei, Quan Huang, Wei Xu, Jianru Xiao
January 2019, pp 1 - 11
DOI: 10.1007/s00586-019-05879-5
Koji Tamai, Phillip Grisdela Jr., Joshua Romanu, Permsak Paholpak, Zorica Buser, Jeffrey C. Wang
January 2019, pp 1 - 9
DOI: 10.1007/s00586-018-05874-2
Jian Guan, Zan Chen, Hao Wu, Qingyu Yao, Qu Wang, Can Zhang, Tengfei Qi, Kai Wang, Wanru Duan, Jun Gao, Yongning Li, Fengzeng Jian
January 2019, pp 1 - 11
DOI: 10.1007/s00586-018-05869-z