Current Issue

Lei Shi, Kai Shen, Rui Deng, Zheng-Jian Yan, Kai-Lu Liang, Liang Chen, Zhen-Yong Ke, Zhong-Liang Deng
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 362 - 369
DOI: 10.1007/s00586-018-5853-0
Haisong Yang, Jingchuan Sun, Jiangang Shi, Yongfei Guo, Bing Zheng, Yuan Wang, Ximing Xu, Guodong Shi
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 370 - 379
DOI: 10.1007/s00586-018-5813-8
Bharat R. Dave, Devanand Degulmadi, Shreekant Dahibhate, Ajay Krishnan, Denish Patel
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 380 - 385
DOI: 10.1007/s00586-018-5536-x
I. Noordhoek, M. T. Koning, C. L. A. Vleggeert-Lankamp
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 386 - 399
DOI: 10.1007/s00586-018-5820-9
Ivan Lvov, Andrey Grin, Aleksandr Talypov, Anton Kordonskiy, Vladimir Smirnov, Iliya Grigoriev, Ulugbek Khushnazarov, Vladimir Krylov
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 400 - 420
DOI: 10.1007/s00586-018-5830-7
Ying Zhang, Jingming Xie, Yingsong Wang, Ni Bi, Tao Li, Jie Zhang, Zhi Zhao, Hua Ou, Siyuan Liu
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 421 - 425
DOI: 10.1007/s00586-018-5522-3
Kazuyoshi Kobayashi, Kei Ando, Fumihiko Kato, Koji Sato, Mitsuhiro Kamiya, Mikito Tsushima, Masaaki Machino, Kyotaro Ota, Masayoshi Morozumi, Satoshi Tanaka, Shunsuke Kanbara, Sadayuki Ito, Naoki Ishiguro, Shiro Imagama
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 426 - 433
DOI: 10.1007/s00586-018-5760-4
Dietmar Krappinger, Richard A. Lindtner, Michael J. Zegg, Benjamin Henninger, Verena Kaser, Anna Spicher, Rene Schmid
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 434 - 441
DOI: 10.1007/s00586-018-5796-5
Liedewij Bogaert, Peter Van Wambeke, Tinne Thys, Thijs Willem Swinnen, Wim Dankaerts, Simon Brumagne, Lieven Moke, Koen Peers, Bart Depreitere, Lotte Janssens
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 442 - 449
DOI: 10.1007/s00586-018-5837-0
Alexander Breen, Rebecca Hemming, Fiona Mellor, Alan Breen
February 2019, Volume 28, Issue 2, pp 450 - 460
DOI: 10.1007/s00586-018-5849-9